Fiskalizacja, czyli obowiązek rozliczania transakcji na bieżąco z urzędem skarbowym, staje się coraz bardziej powszechna w wielu krajach. Jednakże, wraz z wprowadzeniem tego procesu pojawiają się również nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem i zgodnością. W niniejszym artykule omówimy te kwestie, skupiając się na konkretnych zagrożeniach oraz możliwościach spełnienia wymogów...